ONTWIKKELING

ONTWIKKELING

Oprichting voor de productie en de verkoop van inbouwkeukens

Verhuis naar het nieuwe productie- en administratiegebouw.

Aanbouw van het nieuwe tentoonstellingscentrum en uitbreiding van de productie- en opslagruimten

Aanbouw van een nieuwe productiehal / Overgang naar de productie van keukens met een 19 mm dik korpus en een 8 mm dikke achterwand

Investering in een nieuw ontwikkelde installatie voor het maken van kanten met nulvoegoptiek

Opening van de eerste fabriekstentoonstelling.

Uitbreiding van de administratie-, productie- en tentoonstellingscapaciteiten.

Het nieuwe administratiegebouw